Impressum

IMPRESSUM

Magdalena Maslowska AdiDocs
Wiltbergstr. 50, Haus 21e
13125 Berlin


Zawód: lekarz
Prawo wykonywania zawodu: Niemcy


KONTAKT
E-Mail: kontakt@adidocs.com

Numer telefonu: +491776229698

Numer identyfikacji podatkowej (USt-IdNr): DE358134086


Osoba odpowiedzialna za zawartość według § 55 Pkt. 2 RStV (Rundfunkstaatsvertrag- niemiecka umowa o radiofonii i telewizji):
Magdalena Maslowska
Wiltbergstr. 50, Haus 21e
13125 Berlin

Rozwiązywanie sporów
Nie jesteśmy chętni ani zobowiązani do uczestniczenia w procedurach rozstrzygania sporów przed konsumencką radą arbitrażową.
Odpowiedzialność za treść
Jako usługodawca odpowiadamy za własne treści na tych stronach zgodnie z § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG). Zgodnie z
§§ 8 do 10 TMG jako usługodawca nie jesteśmy jednak zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji osób
trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na działalność niezgodną z prawem.
Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostają nienaruszone.
Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu, w którym wiadomo o konkretnym naruszeniu prawa. Gdy tylko dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy te treści.
Odpowiedzialność za linki
Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych, na które nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy ponosić żadnej
odpowiedzialności za te zewnętrzne treści. Odpowiedni dostawca lub operator stron jest zawsze odpowiedzialny za treść stron, do których
prowadzą łącza. Strony, do których prowadzą łącza, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie łączenia.
Nielegalne treści nie były rozpoznawalne w momencie łączenia. Jednak stała kontrola treści stron, do których prowadzą linki, nie jest uzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia. Gdy tylko dowiemy się o naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy takie linki.
Prawo autorskie
Treści i prace na tych stronach stworzone przez operatorów witryn podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, edytowanie,
rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie poza granicami praw autorskich wymaga pisemnej zgody danego autora lub
twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej witryny jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku. O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, przestrzegane są prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treści osób trzecich są jako takie oznaczone. Jeśli mimo to dowiesz się o naruszeniu praw autorskich, prosimy o odpowiednią informację. Gdy tylko dowiemy się o naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy takie treści.